כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

הרשמה עמ בית
חומרי לימוד עמ בית

הרצאה 1 - התמחות גורמי ייצור / יתרון יחסי

בהרצאה זו נלמד כיצד לבנות את עקומת התמורה במקרה בו יש התמחות של גורמי ייצור.

הדוגמה אותה נפתור בהרצאה זו מופיעה בעמודים 29 - 30 בספר הקורס

   

 

עבור לתוכן העמוד