כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

נושא שני - חישוב תזרימי מזומנים של פרויקטים

תחילה לימדו את ההרצאות. לאחר מכן, פתרו את שאלות התרגול.

 

הרצאות

שאלות תרגול

עבור לתוכן העמוד