כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

כלכלת עסקים 1231-2210

לחצו כאן להורדת חוברות הקורס.

 

בהצלחה :)

 

נושא ראשון, מגבלת התקציב - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא שני, העדפות הצרכן - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא שלישי, בחירת הצרכן - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא רביעי, סל אופטימאלי עם מגבלת כמות - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא חמישי - תורת הביקוש הקלאסית

העדפה נגלית - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא שישי - יישומים של תורת הצרכן - לא נלמד בסמסטר א 2024

נושא שביעי - פונקציית הייצור

נושא שמיני - שיווי משקל ענפי

נושא תשיעי - מבוא למונופול

נושא עשירי - מונופול (המשך) ואוליגופול

נושא אחד עשר - תורת המשחקים

פתרונות למבחנים בקורס כלכלת עסקים

עבור לתוכן העמוד