כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

כלכלת עסקים א 1221-5119

לחצו כאן להרשמה לקורס.

 

בהצלחה :)

 

חלק ראשון, מגבלת התקציב

חלק שני, העדפות הצרכן

חלק שלישי, בחירת הצרכן

חלק רביעי - פונקציית ביקוש

חלק חמישי, העדפה נגלית

חלק שישי, שיווי משקל של תחרות משוכללת

חלק שביעי, סוגים של מוצרים, קשרים בין מוצרים וגמישות ביקוש

חלק שמיני, שיווי משקל מצרפי

התערבות ממשלתית במשק סגור

חלק תשיעי, משק פתוח

חלק עשירי, פונקציית הייצור

חלק אחד עשר - הקצאת פועלים בין שדות

חלק שנים עשר, ייצור בטווח הארוך

חלק שלושה עשר, שיווי משקל ענפי

חלק ארבעה עשר, מונופול

פתרונות למבחנים משנים קודמות

עבור לתוכן העמוד