כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

נושא שני - השקעה במניות ובנכס חסר סיכון

תחילה צפו בהקלטה של השיעור השני.

לאחר מכן, פתרו את שאלות התרגול.

 

הקלטת ZOOM, שיעור שני

פתרונות מפורטים לשיעורי הבית

עבור לתוכן העמוד