כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

נושא רביעי - תעסוקה מלאה במודל הקיינסיאני הפשוט

תחילה, לימדו את ההרצאה. לאחר מכן, פתרו את שאלות התרגול.

 

ההרצאה של נושא זה מופיעה בהקלטת המפגש הראשון

 

פרק שני, המודל הקיינסיאני הפשוט

 

שאלות תרגול

עבור לתוכן העמוד