כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

נושא שלישי - המכפיל הקיינסיאני

תחילה, לימדו את ההרצאה ושאלת הנושא.

לאחר מכן, פתרו את שאלות התרגול.

 

משך כל ההרצאות בנושא זה:  41 דקות.

 

הרצאה ושאלת נושא

שאלות תרגול

עבור לתוכן העמוד