כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

הרצאה ושאלת נושא

תחילה לימדו את ההרצאה בנושא המכפיל הקיינסיאני.

 

לאחר מכן, לימדו את שאלת הנושא. שימו לב, שאלת הנושא היא הרצאה לכל דבר ועניין. אל תפתרו לבד את שאלת הנושא (בשביל זה יש את שאלות התרגול). התייחסו לשאלת הנושא כהרצאה בה תלמדו את שלבי הפתרון המומלצים לפתרון שאלות התרגול בנושא זה.

 

לאחר שתסיימו ללמוד את ההרצאה בנושא המכפיל הקיינסיאני ואת שאלת הנושא, פתרו את שאלות התרגול.

 

הרצאה בנושא המכפיל הקיינסיאני הפשוט

שאלת נושא - המכפיל הקיינסיאני

עבור לתוכן העמוד